AVG-Module

Waarom informatie beveiligen?

Door de digitale transformatie wordt het beveiligen van (informatie)gegevens steeds belangrijker voor organisaties. De kans op lekken van gegevens via het internet en mobiele apparaten wordt steeds groter. Dit vraagt om een andere aanpak van beveiliging. In plaats van alleen een sleutelbeleid voor de toegang van het pand, moet er nu nagedacht worden over het sleutelbeleid voor de Cloud en haar gegevens.

De AVG module is een onderdeel van de solution InformatiebeveiligingsscanĀ 

Iso-normering en AVG

In de ISO-normeringen 27001 (managementsystemen voor informatiebeveiliging) en 27002 (praktijkrichtlijnen met beheersmaatregelen op gebied van informatiebeveiliging) staan de eisen voor informatiebeveiliging vastgelegd.

Daarnaast wordt de privacy wetgeving verscherpt, door de vanaf 25 mei 2018 geldende Europese privacy wetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het Engels bekend onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR). Deze vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Aanvullend op de informatiebeveiligingsscan, heeft KB-IT een AVG module ontwikkeld.

Wil je meer weten? Wij zijn bereikbaar via: