Informatie-beveiligingsscan

Met deze scan krijg je als organisatie goed in beeld in hoeverre je voldoet aan de eisen die gesteld worden aan beveiliging.